NAŠE PRODUKTY

 

UNISECUR monitoring

průběžná kontrola existence přenosové trasy

 

Systém Unisecur dohlíží průběžně jak na dosažitelnost zařízení v síti GSM, tak i na jeho dobrou kondici.

Operační středisko Unisecur o poruše nebo výpadku přenosového zařízení neprodleně informuje majitele objektu. Na základě jeho rozhodnutí je zvolen další postup (kontrola objektu, zajištění servisu).

 

 

CO NABÍZEJÍ OSTATNÍ

Mnoho občanů využívá pro přenos stavových zpráv ze svých zabezpečovacích systémů na objektech síť GSM. Zprávy SMS jsou doručovány buď na přijímací jednotku poskytovatele dálkové ochrany objektu PCO a nebo na mobilní telefon majitele objektu.

Výrobci GSM zařízení avšak nikterak nezaručují, že zařízení zašle zprávu kdykoli bude od něho tato služba požadována. Správnou funkci může ovlivnit několik aspektů.

a) výpadek sítě poskytovatele GSM

b) přetížení sítě poskytovatele GSM

c) chyba karty SIM

d) porucha komunikátoru (brány)GSM