NAŠE PRODUKTY

 

UNISECUR monitoring extra

průběžná kontrola existence přenosové trasy

+ napojení na PCO Unisecur

+ zásah na objektu

 

Systém Unisecur dohlíží průběžně jak na dosažitelnost zařízení v síti GSM, tak i na jeho dobrou kondici.

Operační středisko Unisecur o poruše nebo výpadku přenosového zařízení neprodleně informuje majitele objektu.

Stavové zprávy z objektového přenosového zařízení jsou evidovány a archivovány v operačním středisku Unisecur.

1x měsíčně je elektronickou cestou zákazníkům rozesílán podrobný výpis událostí.

V případě příjmu poplachové zprávy na PCO Unisecur je informace neprodleně předána majiteli objektu formou zaslání SMS.

NAVÍC:
v případě příjmu poplachové zprávy je operačním střediskem Unisecur předán příkaz za účelem provedení výjezdu nejbližší zásahové smluvní jednotky.

 

 

CO NABÍZEJÍ OSTATNÍ

Mnoho občanů využívá pro přenos stavových zpráv ze svých zabezpečovacích systémů na objektech síť GSM. Zprávy SMS jsou doručovány buď na přijímací jednotku poskytovatele dálkové ochrany objektu PCO a nebo na mobilní telefon majitele objektu.

Výrobci GSM zařízení avšak nikterak nezaručují, že zařízení zašle zprávu kdykoli bude od něho tato služba požadována. Správnou funkci může ovlivnit několik aspektů.

a) výpadek sítě poskytovatele GSM

b) přetížení sítě poskytovatele GSM

c) chyba karty SIM

d) porucha komunikátoru (brány)GSM